Nezakonita ali prepovedana uporaba


Kot uporabnik spletnega strani www.jap-center.si se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Spletno stran www.jap-center.si ne smete uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu ali podjetju Jap Center d.o.o.. Ravno tako ne smete ovirati uporabe kateremu koli drugemu uporabniku spletne strani www.jap-center.si. Ne smete si poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do spletne strani www.jap-center.si, z njim povezanega omrežja ali podatkov. Ne smete si pridobiti ali poizkušati si pridobiti kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo kakršnih koli sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletne strani in izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj spletne strani, morate prijavo o tej napaki podati na naslov info@jap-center.si